[NEW] ASMR CHOCOLATE AND GREEN TEA PARTY || ROLL CAKE, CAKE, LAVA CAKE, CHOCOLATE CAKE, CREPE CAKE 2020

ASMR CHOCOLATE AND GREEN TEA PARTY || ROLL CAKE, CAKE, LAVA CAKE, CHOCOLATE CAKE, CREPE CAKE

Likes: 315 – Dislikes: 11

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source : Kwai App
Kwai ID: Fan930508

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrchocolatedessert #asmrgreenteadessert #asmrrollcake #asmrchocolatecake #asmrlavacake #asmrcrepecake #asmrmousecake #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrmukbang #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbanglover #mukbangsound #mukbangfood #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #chocolatedessert #greenteadessert #rollcake #chocolatecake #lavacake #crepecake #mousecake #chocolate
cake chocolate
asmr,asmrcake,mukbang,chocolatedessert,greenteadessert,rollcake,chocolatecake,mousecake,crepecake,lavacake

5 thoughts on “[NEW] ASMR CHOCOLATE AND GREEN TEA PARTY || ROLL CAKE, CAKE, LAVA CAKE, CHOCOLATE CAKE, CREPE CAKE 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *