[NEW] KitKat Chocolate Cake | Without essence,oil & oven | Chocolate Cake | KitKat Cake 2020

KitKat Chocolate Cake | Without essence,oil & oven | Chocolate Cake | KitKat Cake

Likes: 817 – Dislikes: 29

Ingredients:
Flour 2/3 cup
Coco powder 1 tbsp
Baking Powder 1/2 tsp
salt 1/4tsp
Egg 2 piece
Sugar 1/2 cup + 1tbsp

Music : Ikson Lights

cake chocolate
yummy food fusion,Hafsa islam,dessert twist,yummy,KitKat cake,chocolate cake,easy chocolate cake,without oven cake recipe,n oven,testy treat,tasty cake recipe

26 thoughts on “[NEW] KitKat Chocolate Cake | Without essence,oil & oven | Chocolate Cake | KitKat Cake 2020

  1. মামুন আফসানা says:

    আপু এক প্রকার নজেল আছে জার সাধারণত আমরা জেভাবে বোতল এর মুখ বন্ধ করি সেই রকম টাইপের,,,,,,, প্লিজ আপু ওইটাতে কিভাবে পাইপিং bag ইউজ করবো প্লিজ একটু দেখাবে

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *