[NEW] simple cake without oven, no bake cake, chocolate cake in 15 minutes, dessert 2020

simple cake without oven, no bake cake, chocolate cake in 15 minutes, dessert

Likes: 3 – Dislikes: 0

simple and delicious cake without oven
no bake chocolate cake

ingredients
1/2 cup sugar
2 1/2 tbsp corn starch
1 tbsp cocoa powder
2 egg
1 cup sour cream
#dessert
#no_bake_chocolate_biscuit_cake
#cake_recipe
#cake_decorating
cake chocolate
simple chocolate cake without oven,no bake chocolate cake,chocolate cake,chocolate cake without oven,cake recipe without oven,cake recipe,moist chocolate cake,easy cake recipe,biscuit cake,no oven chocolate cake,cake decorating,cake recipes,how to make chocolate cake,homemade chocolate cake,no bake chocolate biscuit cake,ricette dolci,dessert,easy recipe,il rifugio perfetto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *