[NEW] ASMR OREO AND BOBA DESSERT || MOCHI, ROLL CAKE, CREAM PUFF, BOX CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR OREO AND BOBA DESSERT || MOCHI, ROLL CAKE, CREAM PUFF, BOX CAKE, LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO

Likes: 23 – Dislikes: 1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: jiebao6777

#asmr #asmrcake #asmroreodessert #asmrbobadessert #asmrmochi #asmrrollcake #asmrcreampuffs #asmrboxcake #asmrlavacake #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #bobadessert #oreodessert #mochi #rollcake #boxcake #lavacake #creampuffs
cake cream
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *