[NEW] Dark Fantasy ( Vanilla Creme ) Cake with Bread Home Made Birthday cake , Chocolate Cake 🎂 2020

Dark Fantasy ( Vanilla Creme ) Cake with Bread Home Made Birthday cake , Chocolate Cake 🎂

Likes: 14 – Dislikes: 1

#RNCreatives#

Ingredients:

Dark Fantasy ( Vanilla Creme )
Milk
Sugar syrup
Bread

In RN Creatives Channel: Links

Bread Puri:

Mamidi Tandra:

Chicken Biryani :

Chicken Soup:

cake chocolate
[vid_tags]

6 thoughts on “[NEW] Dark Fantasy ( Vanilla Creme ) Cake with Bread Home Made Birthday cake , Chocolate Cake 🎂 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *