[NEW] ASMR GREEN TEA DESSERT || LAVA CAKE, CREPE CAKE, MOCHI, CHEESE CAKE, CHOCOLATE || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR GREEN TEA DESSERT || LAVA CAKE, CREPE CAKE, MOCHI, CHEESE CAKE, CHOCOLATE || KWAI EATING VIDEO

Likes: 35 – Dislikes: 2

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: jiebao6777
getinghear1314
doudoumaya

#asmr #asmrcake #asmrgreenteadessert #asmrcheesecake #asmrlavacake #asmrcrepecake #asmrmochi #asmrchocolate #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #greenteadessert #cake #rollcake #mochi #lavacake #chocolate #cheesecake
cake chocolate
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *