[NEW] black forest cake cream bell whip topping…. black forest cake recipe 2020

black forest cake cream bell whip topping…. black forest cake recipe

Likes: – Dislikes:

Assalamualaikum 🤝

Well come to my channel

Ingredients
…………………………………………….
6 eggs
125 grm sugar powder
10 gram coco powder
125 grm maida
1 tea spoon baking powder
……………………………………………..
cake cream
[vid_tags]

13 thoughts on “[NEW] black forest cake cream bell whip topping…. black forest cake recipe 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *