[NEW] ASMR RAINBOW CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE, MOCHI, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR RAINBOW CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE, MOCHI, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO

Likes: 98 – Dislikes: 8

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: 947576383

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrrainbowcake #asmrlavacake #asmrrollcake #asmrmochi #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #rainbowcake #lavacake #rollcake #mochi #creampuffs
cake cream
[vid_tags]

4 thoughts on “[NEW] ASMR RAINBOW CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE, MOCHI, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *