[NEW] White forest cake icing|liya's workshop 2020

White forest cake icing|liya's workshop

Likes: 33 – Dislikes: 2

vanilla cake
sugar syrup
whipping cream
White chocolate ganache
star nozzle
cake cream
[vid_tags]

One thought on “[NEW] White forest cake icing|liya's workshop 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *