[NEW] ASMR MOCHI, CREPE CAKE, ROLL CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR MOCHI, CREPE CAKE, ROLL CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO

Likes: 14 – Dislikes: 1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: xka1146287084

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmochi #asmrollcake #asmrcrepecake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #crepecake #mochi #rollcake #creampuffs
cake cream
[vid_tags]

2 thoughts on “[NEW] ASMR MOCHI, CREPE CAKE, ROLL CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *