[NEW] ASMR MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE,CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE,CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO

Likes: 347 – Dislikes: 18

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Keke0091711021

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmochi #asmrcrepecake #asmrboxcake #asmrlavacake #asmrrollcake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #crepecake #mochi #rollcake #boxcake #creampuffs
cake cream
asmr,asmrcake,mukbang,cake,rollcake,mochi,creampuffs,lavacake,boxcake

8 thoughts on “[NEW] ASMR MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE, LAVA CAKE, ROLL CAKE,CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *