[NEW] ASMR TART, BOBA TEA, CREAM PUFFS, ROLL CAKE, CHEESE CAKE, CREAM BLESSING BAG || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR TART, BOBA TEA, CREAM PUFFS, ROLL CAKE, CHEESE CAKE, CREAM BLESSING BAG || KWAI EATING VIDEO

Likes: 21 – Dislikes: 1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Q136367714

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrtart #asmrbobatea #asmrcreampuffs #asmrrollcake #asmrcheesecake #asmrcreamblessingbag #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #tart #creampuffs #rollcake #cheesecake #creamblessingbag
cake cream
[vid_tags]

One thought on “[NEW] ASMR TART, BOBA TEA, CREAM PUFFS, ROLL CAKE, CHEESE CAKE, CREAM BLESSING BAG || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *