[NEW] ASMR SOY MILK AND BOBA DESSERT || MOCHI, LAVA CAKE, MOUSE, BOX CAKE,CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR SOY MILK AND BOBA DESSERT || MOCHI, LAVA CAKE, MOUSE, BOX CAKE,CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO

Likes: 23 – Dislikes: 1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: 1683350773

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrsoymilkdessert #asmrbobadessert #asmrmochi #asmrlavacake #asmrmousecake #asmrboxcake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #soymilkdessert #bobadessert #mochi #lavacake #rollcake #boxcake #creampuffs #mousecake
cake cream
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *