[NEW] chocolate ganache cake|chocolate cake|MyFoodLab 2020

chocolate ganache cake|chocolate cake|MyFoodLab

Likes: 347 – Dislikes: 1

chocolate ganache cake|chocolate cake|MyFoodLab

INGREDIENTS

Maida 1Cup
Cocoa Powder 1/2 Cup
Sugar 1/2 Cup
Milk 1/2 Cup
Baking Powder 1Tsp
Baking Soda 1/2 Tsp
Vanilla essence 1Tsp
Egg.. 2
Dark Chocolate 500 gms
Fresh Cream 250ml

#chocolatecake
#ganache
#chocolateglaze
#mirrorglazed
#moistchocolate
#nobutter
#chocolatemoistcake
#ganachefrosting

chocolate ganache cake|chocolate cake|chocolate moist cake|chocolate cake|MyFoodLab

#chocolateganachecake #MyFoodLab

sound : www.bensounds.com
cake chocolate
chocolate cake recipe,chocolate ganache cake,ganache recipe,chocolate cake,chocolate moist cake,Mirror glaze chocolate cake,ganache frosting

30 thoughts on “[NEW] chocolate ganache cake|chocolate cake|MyFoodLab 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *