[NEW] ASMR MOCHI, ROLL CAKE, CUP CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR MOCHI, ROLL CAKE, CUP CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO

Likes: 52 – Dislikes: 2

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: xying618618

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmochi #asmrrollcake #asmrcupcake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #rollcake #cupcake #creampuffs
cake cream
[vid_tags]

One thought on “[NEW] ASMR MOCHI, ROLL CAKE, CUP CAKE, CREAM PUFFS EATING SOUND || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *