[NEW] ASMR 🍫CHOCOLATE OREO ICE CREAM + CREAM PUFF + CAKE 초콜릿 아이스크림 오레오 크림 퍼프 朱古力雪條 蛋糕 泡芙 | MAR ASMR 2020

ASMR 🍫CHOCOLATE OREO ICE CREAM + CREAM PUFF + CAKE 초콜릿 아이스크림 오레오 크림 퍼프 朱古力雪條 蛋糕 泡芙 | MAR ASMR

Likes: 3461 – Dislikes: 82

Equipments:
Canon 800D
Zoom H6 Handy Recorder

instagram :
youtube :

#asmr #eatingsounds #asmreating #eat #food #foodie #hongkongasmr #hongkong #enjoy #relaxing #mukbang #eatingshow #satisfying #satisfied #asmrcommunity #chewy #crunch #crunchy #chocolate #oreo #sweet #dessert #ice #cream #icecream #cake #cakes #cream #puff #yummy
cake cream
[vid_tags]

44 thoughts on “[NEW] ASMR 🍫CHOCOLATE OREO ICE CREAM + CREAM PUFF + CAKE 초콜릿 아이스크림 오레오 크림 퍼프 朱古力雪條 蛋糕 泡芙 | MAR ASMR 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *