[NEW] චොක්ලට් කේක් නිවැරදිව හදමු | Perfect Chocolate Cake Recipe 2020

චොක්ලට් කේක් නිවැරදිව හදමු | Perfect Chocolate Cake Recipe

Likes: 6355 – Dislikes: 311

චොක්ලට් කේක් නිවැරදිව හදමු | Perfect Chocolate Cake Recipe

For 500g Chocolate Cake
Ingredients

125g Butter
125g sugar
125g all-purpose flour
25g unsweetened cocoa powder
1 teaspoons baking powder
1/4 teaspoons baking soda
2 large eggs
60ml buttermilk (milk 60ml+ vinegar 1 teaspoon)
1 teaspoons vanilla extract

————————————————————————————————————————
For 1Kg Chocolate Cake
Ingredients

250g Butter
250g sugar
250g all-purpose flour
50g unsweetened cocoa powder
2 teaspoons baking powder
1/2 teaspoons baking soda
4 large eggs
120ml buttermilk (milk 120ml+ vinegar 2 teaspoon)
2 teaspoons vanilla extract

———————————————————————————————————————-

chocolate cake, how to make, how to make chocolate cake, perfect chocolate cake recipe, cakes, yummy mummy, recipes, easy recipes, chocolate cake recipe, chocolate, supper moist chocolate cake, easy chocolate cake recipe, easy chocolate cake, cake

Thanks for watching. Please Like, Share, Comment and Subscribe to YUMMY MUMMY.

Please visit and like our facebook page.

how to make a cake
easy cake recipe,cakes,cake,chocolate cake,easy chocolate cake,super moist chocolate cake,perfect chocolate cake,how to make,how to make chocolate cake,yummy mummy,yummy mummy cakes,yummy mummy recipes,recipes,cake recipes,chocolate,chocolate cake recipe

43 thoughts on “[NEW] චොක්ලට් කේක් නිවැරදිව හදමු | Perfect Chocolate Cake Recipe 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *