[NEW] Vanilla sponge chocolate drip cake tutorial 2020

Vanilla sponge chocolate drip cake tutorial

Likes: 94 – Dislikes: 6

Vanilla sponge chocolate drip cake infused with Hennessy.

Filled with raspberry jam, topped with Hershey chocolate and white kinder bueno.

Decorate with edible gold and gold glitter.

With a side of six vanilla cupcakes infused with Hennessy.

#vanilla #chocolatedrip #beuno #hershey #ediblegold #cupcake #tutorial
cake chocolate
[vid_tags]

2 thoughts on “[NEW] Vanilla sponge chocolate drip cake tutorial 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *