[NEW] ASMR BOBA DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, TART, BOX CAKE, CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR BOBA DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, TART, BOX CAKE, CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO

Likes: 34 – Dislikes: 3

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Ffan1112
1683350773

#asmr #asmrcake #asmrbobadessert #asmrlavacake #asmrmochi #asmrrollcake #asmrtart #asmrboxcake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #bobadessert #mochi #rollcake #tart #lavacake #boxcake #creampuffs
cake cream
[vid_tags]

One thought on “[NEW] ASMR BOBA DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, TART, BOX CAKE, CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *