[NEW] 古早味蛋糕 How To Make Castella Cake 2020

古早味蛋糕 How To Make Castella Cake

Likes: 948 – Dislikes: 80

材料:
玉米油 75g
低筋面粉 90g
牛奶 60g
蛋黄 6粒

蛋白 6粒
盐 1/4小匙
细砂糖 73g

INGREDIENTS :
Corn oil 75g
Cake flour 90g
Milk 60g
Egg yolk 6

Egg white 6
Salt 1/4tbsp
Sugar 73g

*Steam bake in 150c – 60mins

巧克力古早味蛋糕 How To Make Chocolate Castella Cake

简单古早味芝士蛋糕

关注
✿ Facebook :
✿ Instagram :
✿ Blogger :

❤ 订阅 赞 留言 ❤
make cake
[vid_tags]

20 thoughts on “[NEW] 古早味蛋糕 How To Make Castella Cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *