[NEW] ASMR SOY BEAN DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, BOX CAKE,CAKE,CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR SOY BEAN DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, BOX CAKE,CAKE,CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO

Likes: 91 – Dislikes: 6

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: jiebao6777
babyliuye
1683350773

#asmr #asmrcake #asmrsoybeandessert #asmrdessert #asmrmochi #asmrrollcake #asmrcreampuffs #asmrboxcake #asmrlavacake #asmrdango #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #soybeandessert #mochi #cake #rollcake #creampuffs #boxcake #lavacake
cake cream
[vid_tags]

5 thoughts on “[NEW] ASMR SOY BEAN DESSERT || LAVA CAKE, MOCHI, ROLL CAKE, BOX CAKE,CAKE,CREAM PUFFS || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *