[NEW] ASMR LAVA CAKE EATING SOUND || OREO, CHOCOLATE, GREEN TEA LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR LAVA CAKE EATING SOUND || OREO, CHOCOLATE, GREEN TEA LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO

Likes: 10576 – Dislikes: 537

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Jia62636263

#asmr #asmrcake #asmrlavacake #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrdessert #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #lavacake
cake chocolate
asmr,asmrcake,mukbang,cake,lavacake

25 thoughts on “[NEW] ASMR LAVA CAKE EATING SOUND || OREO, CHOCOLATE, GREEN TEA LAVA CAKE || KWAI EATING VIDEO 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *