[NEW] ASMR MOCHI, ROLL CAKE, MOUSE CAKE, TIRAMISU, BOX CAKE, PUSHPOP CAKE, CREAM PUFF || KWAI EATING VIDEO 2020

ASMR MOCHI, ROLL CAKE, MOUSE CAKE, TIRAMISU, BOX CAKE, PUSHPOP CAKE, CREAM PUFF || KWAI EATING VIDEO

Likes: 16 – Dislikes: 1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@jijitariella__

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Sibaobao_

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrmochi #asmrrollcake #asmrmousecake #asmrtiramisu #asmrboxcake #asmrpushpopcake #asmrcreampuffs #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #satisfyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangfood #mukbanglover #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #aoyuikenami #cake #mochi #rollcake #mousecake #tiramisu #boxcake #pushpopcake
cake cream
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *