[NEW] ASMR VARIOUS CHINESE DESSERT|| *BIGBITE* CREPE CAKE, CHOCOLATE CAKE, CHEESE CAKE,…|| KWAI EATING 2020

ASMR VARIOUS CHINESE DESSERT|| *BIGBITE* CREPE CAKE, CHOCOLATE CAKE, CHEESE CAKE,…|| KWAI EATING

Likes: 557 – Dislikes: 20

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App
Kwai ID: Z18263907281

#asmr #asmreatingsound #asmreating #asmrmukbang #asmrfood #asmrlover #asmrmukbang #asmrcommunity #sastifyingasmr #asmrdessert #asmrcake #asmrchocolatecake #asmrcrepecake #mukbang #mukbangvideo #mukbangasmr #mukbanglover #mukbangchina #mukbangdessert #kwaivideo
cake chocolate
[vid_tags]

6 thoughts on “[NEW] ASMR VARIOUS CHINESE DESSERT|| *BIGBITE* CREPE CAKE, CHOCOLATE CAKE, CHEESE CAKE,…|| KWAI EATING 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *