[NEW] सेलाइस केक कैसे बनाते है ? | How to make a slice cake? 2020

सेलाइस केक कैसे बनाते है ? | How to make a slice cake?

Likes: 38 – Dislikes: 1

सेलाइस केक कैसे बनाते है
How to make a slice cake
#Howtomakeslicecake
#सेलाइसकेककैसेबनातेहै
#drycake
#3dcake

RECEPE slice cake
………………….
1kg sugar
1 kg maida
1kg margiring dalda
30 pis 🥚 Egg
50 gram baking powder
50grm pani
20 ml vanilla asense
Whit dry fruit nts

subscribe to my chainnel

my facebook pag pleas folow me

my instagaram please folow me

RECEPE
White forest cake step by step

Black forest cake making your home

How to make tigar effect cake

strowberry cake

strowberry chesse cake

Blueberry chesse cake

make cake
How to make fruit cakes,How to make dry fruit cake,Dry fruits cake kaise banate hain,chocolate cake,cake recipe,how to make selice cake 2021,2101 new cake,new 2021 selice cake,fruit cake kaise banate hain,fruit wala cake kaise banate hain,dry cake kaise banate hai 2021,dry fruit cake recipe new 2021,chocolate fruit cake,vanilla fruit cake recipe new 2021,fruit cake,selice cake,weppin,easy cake recipe,bread cake,slice cake

12 thoughts on “[NEW] सेलाइस केक कैसे बनाते है ? | How to make a slice cake? 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *