[NEW] ASMR ROLL CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE || KWAI EATING SHOW 2020

ASMR ROLL CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE || KWAI EATING SHOW

Likes: 1304 – Dislikes: 48

FOLLOW ME ON INSTAGRAM:
@__ella.cc

Video Source: Kwai App

#asmr #asmrcake #asmrdessert #asmrrollcake #asmrcreampuffs #asmrmochi #asmrcrepecake #asmrboxcake #asmrsound #asmrvideo #asmrfood #asmrlover #asmreating #asmreatingsound #asmreatingvideo #asmreatingshow #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangfood #mukbanglover #mukbangasmr #mukbangsound #mukbangcake #mukbangdessert #mukbangchina #mukbangeating #mukbangeatingshow #minyoonmin #cake #crepecake #rollcake #creampuffs #mochi #boxcake
cake cream
asmr,asmrcake,mukbang,cake,mochi,rollcake,creampuffs,crepecake,boxcake

26 thoughts on “[NEW] ASMR ROLL CAKE, CREAM PUFFS, MOCHI, CREPE CAKE, BOX CAKE || KWAI EATING SHOW 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *