[NEW] HOW TO MAKE BAKERY SPONGE CAKE 2020

HOW TO MAKE BAKERY SPONGE CAKE

Likes: 44 – Dislikes: 0

egg. 2
sugar. 1/4 cup
vanila assence. 1 tsp
floor 50 gram

for method plz watch video fully
make cake
simple spong,basic spong,vanila sponge

16 thoughts on “[NEW] HOW TO MAKE BAKERY SPONGE CAKE 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *