[NEW] ASMR BIRTHDAY CAKE RACE EATING COMPETITION | MUKBANG CHALLENGE ASMR 생일 케이크 경주 먹는 경쟁 | 묵방 도전빙봉 2020

ASMR BIRTHDAY CAKE RACE EATING COMPETITION | MUKBANG CHALLENGE ASMR 생일 케이크 경주 먹는 경쟁 | 묵방 도전빙봉

Likes: 5348 – Dislikes: 1123

ASMR BIRTHDAY CAKE RACE EATING COMPETITION | MUKBANG CHALLENGE ASMR 생일 케이크 경주 먹는 경쟁 | 묵방 도전빙봉

재미있고 맛있게 보세요!!!
Thanks for watching!!!

#Bingbong #먹방 #Challenge
cake birthday
asmr,asmr eating,mukbang,food challenge,dessert,cake,먹방,korean,taste test,food review,asmr dessert,asmr cake,race,race eating,most popular food,chocolate party,cream cake,pink food,asmr fruit,fruits,생일 케이크 경주 먹는 경쟁,묵방 도전,빙봉,BIRTHDAY CAKE,RACE EATING COMPETITION,Cute cake,귀여운 케이크,birthday cake,생일 케이크,Bingbong

39 thoughts on “[NEW] ASMR BIRTHDAY CAKE RACE EATING COMPETITION | MUKBANG CHALLENGE ASMR 생일 케이크 경주 먹는 경쟁 | 묵방 도전빙봉 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *