[NEW] HOW TO MAKE PAVLOVA CAKE/BÁNH XỐP PHỦ KEM NGON TUYỆT/EASY RECIPES/GÓC NHÀ MẸ CHIP. 2020

HOW TO MAKE PAVLOVA CAKE/BÁNH XỐP PHỦ KEM NGON TUYỆT/EASY RECIPES/GÓC NHÀ MẸ CHIP.

Likes: – Dislikes:

My kids wait for this cake every Christmas season: PAVLOVA – Crispy outside and smooth, soft inside, and sour with fruit at topping. You can make one for your kids.
Ingredients:
4 egg whites
2 tbsp corn starch
whipping cream : 200ml
100gr icing sugar
40gr plain yogurt
1 tsp vanilla extract
fruits: strawberry, blue berry, black berry
SUBSCRIBE my channel
make cake
pavlova recipe,how to make pavlova,pavlova,góc nhà mẹ chip,easy recipes,bánh xốp phủ kem ngon tuyệt,dessert,meringue,dessert recipe,best pavlova recipe,pavlova toppings,easy pavlova,easy dessert,christmas dessert,christmas pavlova,meringue recipe,caster sugar,how to make meringue,whipped cream,fruit,seasonal fruit,australian cherries,seasonal berries,nectarines,quick dessert,easy christmas dessert,easy meringue,easy pavlova recipe

16 thoughts on “[NEW] HOW TO MAKE PAVLOVA CAKE/BÁNH XỐP PHỦ KEM NGON TUYỆT/EASY RECIPES/GÓC NHÀ MẸ CHIP. 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *