[NEW] || Easy Oreo Ice Cream Cake Recipe|| Oreo Biscuit and Oreo Ice cream combination|| 2020

|| Easy Oreo Ice Cream Cake Recipe|| Oreo Biscuit and Oreo Ice cream combination||

Likes: 985 – Dislikes: 0

#Easyoreoicecreamcakerecipe #oreoicecream​ #Nisha​’sHomeCooking

Hey dear friends,

This is my 79th video..
Easy Recipe of making Oreo Ice Cream Cake at home
This is a very easy recipe of making cake and ice cream together…

if you like the video don’t forgot to like . share & Subscribe

Ingredients:
Oreo Biscuit pkt- 1nos
Butter – 50 gm
Milk Compound- 50 gm
Whipping Cream – 1 Cup
Condensed Milk – 1/2 Cup

Music:
cake cream
Oreo ice cream,ice cream cake,oreo ice cream cake,cookie and icecream,brownie with ice cream

43 thoughts on “[NEW] || Easy Oreo Ice Cream Cake Recipe|| Oreo Biscuit and Oreo Ice cream combination|| 2020

  1. neethu sulekha says:

    Oreo cake അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് 👌👌ഇത്ര easy ആയിട്ട് കുറച്ചു ingredients വച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാകാമെന്നു കാണിച്ചു തന്നതിന് thanks a lot🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *