[NEW] Baking Kit~ Handheld Cake Chocolate Batter Funnel 18671 2020

Baking Kit~ Handheld Cake Chocolate Batter Funnel 18671

Likes: 1 – Dislikes: 0

Material: PP
Size: 21*14cm

#shopeefeed
#shopeemamak
#shopee
#bakeware #kitchen #kitchentools #bake #baking #bakingkit #handheld #cake #chocolate #BatterFunnel
cake chocolate
[vid_tags]

3 thoughts on “[NEW] Baking Kit~ Handheld Cake Chocolate Batter Funnel 18671 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *