[NEW] [ASMR] Dessert Mukbang (Mousse Cake,Bear Cake, Money Cake,Chocolate Cake) 디저트 먹방 Eating Sounds #202 2020

[ASMR] Dessert Mukbang (Mousse Cake,Bear Cake, Money Cake,Chocolate Cake) 디저트 먹방 Eating Sounds #202

Likes: 1075 – Dislikes: 78

cake chocolate
asmr mukbang,18 asmr,dessert mukbang,asmr cake,smr dessert,asmr eating cake,asmr dessert,asmr mouse cake,asmr mousse cake,Alywithie,Kim&Liz ASMR,Jane ASMR 제인,mousse cake asmr,asmr dessert cake,cake mukbang,mukbang asmr,cake asmr

27 thoughts on “[NEW] [ASMR] Dessert Mukbang (Mousse Cake,Bear Cake, Money Cake,Chocolate Cake) 디저트 먹방 Eating Sounds #202 2020

 1. 김종성 says:

  와인성
  양도많은데
  치구왜못먹게함?
  어이없네?
  사람이 갔이먹을수도알아야지
  뒤에친구표정안좋은겄갔음
  계속먹고있는친구는
  뒤에있는친구가 딸랑3숫깔먹었다고
  눈치주내
  눈치주는데
  뒤에있는에는그래도계속애써서
  표정관리하고있네
  와근데진짜놀랐네?
  혼자먹으면진짜
  맜었는데
  갔이먹어야 맜있는데

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *