[NEW] Happy 90th Birthday, Warren Buffett! 2020

Happy 90th Birthday, Warren Buffett!

Likes: 115920 – Dislikes: 4907

Warren is famous among his friends for loving junk food. For his 90th birthday, I’ve got a cake featuring one of his favorite cookies. Learn more at
cake birthday
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *