[NEW] Christmas Royal/Hard Icing Cake/Hard Icing Cake/Xmas Hard Icing Receipe/Easy Icing/X" Mas Special/ 2020

Christmas Royal/Hard Icing Cake/Hard Icing Cake/Xmas Hard Icing Receipe/Easy Icing/X" Mas Special/

Likes: 18 – Dislikes: 1

Christmas Royal/Hard Icing Cake /Hard Icing Cake/Hard Icing Receipe/Easy Icing/X” mas special/How to make Hard Icing

Ingredients
For Hard/Royal Icing
Powdered Sugar – 2 cups
Egg white – 1no
Lemon Juice – 1tsp
Water – 30ml

For Sugar Decoration
Egg white – 1
Icing Sugar – 2cup
Pink Food Colour

For the preperation of Plum Cake
Kindly go through the link –
cake cream
Christmas Royal,Hard Icing Cake,Christmas Royal/Hard Icing Cake,Xmas Hard Icing Receipe,Easy Icing,Quick & Easy Royal Icing Receipe,Royal Icing Receipe,Cakes of 90s,Wedding Cakes of 90s,Christmas Hard icing Cake,How to make Royal Icing on cake,Easy icing receipe,Hard Icing Receipe,Home made Royal or Hard Icing receipe,Christmas Special Cake,Christmas Cake,Infinite Flavourss,Cake Icing

4 thoughts on “[NEW] Christmas Royal/Hard Icing Cake/Hard Icing Cake/Xmas Hard Icing Receipe/Easy Icing/X" Mas Special/ 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *