[NEW] How to make dry cake 2020

How to make dry cake

Likes: 75 – Dislikes: 2

ingredients :
1&1/2 cup flour
4 eggs
3/4 cup sugar
3/4 cup butter + oil
1&1/2 tsp baking powder 1 tbsp vanilla extract
yellow food colouring
how to make a cake
[vid_tags]

10 thoughts on “[NEW] How to make dry cake 2020

  1. faruk Sarker says:

    Aunty, apnar dim r korma recipe te ki kacha jira r doneya gura ta ki use koresen?????? r gorom mosla ta ki dea koresen???? Janale khov e khusi hobo, r chicken roast tar modde kototoko mawa use koresen pls porimanta bolle valo hoto. Apnar ranna amar khov valo lage ☺☺

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *