[NEW] CAKE FROSTING WITHOUT CREAM | ക്രീമും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ മൈദ ഉപയോഗിച്ചു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം | 2020

CAKE FROSTING WITHOUT CREAM | ക്രീമും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ മൈദ ഉപയോഗിച്ചു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം |

Likes: 259 – Dislikes: 2

#cakefrostingcream
Cream Frosting without Cream and beater. Cream Frosting made with Maida.cake Icing Made With Maida

Please do comment, share and subscribe if you like the video

Please click the below link for my other YouTube Videos

Please click the below link to follow my facebook page

Please click the below link to follow my Instagram page

cake cream
cake decorating,buttercream icing for cake,buttercream icing cake decorating,buttercream icing for piping,buttercream icing from scratch,buttercream icing for cookies,buttercream icing techniques,buttercream icing with shortening,buttercream frosting for cake,buttercream frosting without mixer,buttercream frosting decorating,cream frosting,maida frosting,whipped cream,cream frosting malayalam

40 thoughts on “[NEW] CAKE FROSTING WITHOUT CREAM | ക്രീമും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ മൈദ ഉപയോഗിച്ചു കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം | 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *