[NEW] നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ബർത്ഡേയ് കേക്ക് / Black And White Forest Cake / Birthday Cake / Yummy Cakes 2020

നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ബർത്ഡേയ് കേക്ക് / Black And White Forest Cake / Birthday Cake / Yummy Cakes

Likes: 31 – Dislikes: 0

#BlackForestCake
#WhiteForestCake
#CakeRecipe
#YummyCakeRecipes
#BlackAndWhiteForestCakeMalayalam
#BlackForestCakeMalayalam
#WhiteForestCakeMalayalam

Ingredients :-
Vanilla Sponge Cake :
All Purpose Flour – 1/2 cup
Baking Powder – 1/2 tsp
Baking Soda – 1/4 tsp
Milk Powder – 1 tbsp
Salt – 1 pinch
Egg – 2
Milk – 1/4 cup
Sugar – 1/4 cup
Oil – 2 tbsp
Vanilla Essence – 1/2 tsp

Chocolate Cake :
All Purpose Flour – 1/2 cup
Baking Powder – 1/2 tsp
Baking Soda – 1/4 tsp
Cocoa Powder – 1 tbsp
Salt – 1 pinch
Egg – 2
Milk – 1/4 cup
Sugar – 1/4 cup
Oil – 2 tbsp
Vanilla Essence – 1/2 tsp

Whipping Cream – 1 & 1/2 cup
White Chocolate
Dark Chocolate

#CakeRecipeInMalayalam
#TastytreatByHibaSherin
#BirthdayCake
#SpecialCakes
cake birthday
Black And White Forest Cake,Black Forest Cake Recipe In Malayalam,White Forest Cake Recipe In Malayalam,Black Forest Cake,White Forest Cake,black and white forest cake,black and white forest cake recipe in malayalam,Cakes,Black White Forest,Easy Cakes Recipes,Tasty Treat By Hiba Sherin,How To Make Black Forest Cake,How To Make White Forest Cake,cake recipe in malayalam with oven,Perfect Sponge Cake,Perfect Chocolate Sponge Cake,Birthday Cake,Easy Cake

14 thoughts on “[NEW] നിങ്ങളെല്ലാവരും ചോദിച്ച ബർത്ഡേയ് കേക്ക് / Black And White Forest Cake / Birthday Cake / Yummy Cakes 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *