[NEW] Biscuit cake | How to make a Cake | बिस्कुट केक 2020

Biscuit cake | How to make a Cake | बिस्कुट केक

Likes: 8 – Dislikes: 0

How to make a biscuit cake. A simple way to make this cake is the easiest way.

Ingredent List :
बिस्कुट (Parle) , 2 packet
बिस्कुट (Britannia Treat) , 1 packet
दूध(Milk) , 1.5 bowl
चीनी (Sugar), ¾ cup(180 gram)
बेकिंग सोडा (Baking soda) , 1 tea spoon
Gems (optional) , 1 pack
how to make a cake
biscuit cake,cake,how to make a cake,cake kese banaye,browni waala cake,simple way to make a cake

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *