[NEW] How To Make Fresh Fruit Cream Cake 2020

How To Make Fresh Fruit Cream Cake

Likes: 16 – Dislikes: 0

Ingredients:
4 Eggs,
100g Plain Flour,
100g Sugar,
1tsp Vanilla Extract,
284ml Double Cream,
3tblsp Icing Sugar,
Fruits for Garnish,
cake cream
[vid_tags]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *