[NEW] Diana & Dad's birthday – surprises and sweets! 2020

Diana & Dad's birthday – surprises and sweets!

Likes: 1383360 – Dislikes: 703459

Today is Dad’s Birthday. Diana and Roma prepare surprises and sweets for dad.
Diana’s INSTAGRAM
Subscribe to Kids Diana Show –
cake birthday
birthday,happy birthday,birthday cake,birthday surprise,surprises,sweets,desserts,cake,chocolate,for kids,diana,diana and roma,kids diana show,kids video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *