[NEW] Chocolate Cake/Home Made/Without Oven 2020

Chocolate Cake/Home Made/Without Oven

Likes: 11 – Dislikes: 0

Home Made Chocolate Cake Without Oven

Ingredients:
All purpose Flour
Milk Powder
Baking Powder
Cocoa Powder
Baking Soda
Vanilla Essence
Egg
Cooking Oil
Sugar
Milk
Condensed Milk
Badam
Pista
Dark chocolate
cake chocolate
[vid_tags]

2 thoughts on “[NEW] Chocolate Cake/Home Made/Without Oven 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *