[NEW] Birthday cake with whipped cream flowers in Malayalam || Ep # 81 2020

Birthday cake with whipped cream flowers in Malayalam || Ep # 81

Likes: 192 – Dislikes: 17

Birthday cake decoration in Malayalam

Birthday cake with whipped cream flowers in Malayalam

For whipped cream flowers tutorial

Please check my YouTube channel for more tasty recipes

Ingredients

For cake flour

All purpose flour – 4 tbsp less than 2 cup
corn flour 4 tbsp

Baking powder 2 tsp
Baking soda 1/4 tsp
egg 5 no’s
salt 1 pinch
powdered sugar 3/4 cup
oil 1/2 cup
vanilla essence 1 tsp
honey 1 tbsp
milk 1/4 cup

For icing

whipping cream 2 cups
powdered sugar 1/2 cup
vanilla essence 1 tsp
permitted food colour
cooking chocolate

for sugar syrup
sugar 3 tbsp
hot water 1/4 cup
cake cream
How to make birthday cake with whipped cream flowers in Malayalam with English subtitles,Birthday cake in Malayalam,Cake decoration in Malayalam with English subtitles,Cake decorating tutorial in Malayalam,Birthday cake,Cake decorating with whipped cream flowers tutorial,Cake,Birthday cake with homemade sponge cake,Cake decorating with vanilla sponge cake,Perfect cake decoration tutorial in Malayalam with English subtitles

21 thoughts on “[NEW] Birthday cake with whipped cream flowers in Malayalam || Ep # 81 2020

  1. Noufala Noufal says:

    whipping ക്രീം നന്നായി വിപ്പായതിന് ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞു പോകുന്നു
    അലിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് pls reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *