[NEW] [KWAI FOOD] Mukbang Chinese Dessert #288| CHOCOLATE & MATCHA LAVA CAKE, CREAM PUFF ASMR Sound Eating 2020

[KWAI FOOD] Mukbang Chinese Dessert #288| CHOCOLATE & MATCHA LAVA CAKE, CREAM PUFF ASMR Sound Eating

Likes: 225 – Dislikes: 13

Cr: Kwai App
Kwai ID: keke009171102

If you like this video, please like subscribe and share:)
Subscribe for more videos!

#asmr #asmrfood #asmrcake #asmrvideo #asmrdessert #asmrmochi #asmrcrepecake #asmrchocolate #asmreating #asmreatingsound #asmrcommunity #sastifyingasmr #mukbang #mukbangvideo #mukbangfood #mukbanglover #mukbangeating #mukbangeatingsound #mukbangsound #mukbangdessert #eating #eatingasmr #eatingfood #eatingsound #eatingvideo #minyoonmin #variousdessert #mochi #cake #crepecake #chocolate #kwai #kwaifood #satisfying
cake cream
[vid_tags]

12 thoughts on “[NEW] [KWAI FOOD] Mukbang Chinese Dessert #288| CHOCOLATE & MATCHA LAVA CAKE, CREAM PUFF ASMR Sound Eating 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *