[NEW] Philip Glass – I'm going to make a cake : 'Möbius strip' : Discover the Magical Moments 2020

Philip Glass – I'm going to make a cake : 'Möbius strip' : Discover the Magical Moments

Likes: 30 – Dislikes: 0

Project : Discover the Magical Moments / ♬ Philip Glass – I’m going to make a cake
MARIA AHN x GRUEJARM
Performer : KIMOON DO / Pianist : Maria Ahn
how to make a cake
gruejarm,productions,snap,show,theshowsnap,performance,magic,festival,conference,theater,circus,dance,그루잠,프로덕션,스냅,공연,마술,축제,컨퍼런스,다원예술,예술,공연장,Discover,the,magical,moments,silhouette,le,miroir,instant,reveur,rêveur,mobius,Möbius,strip,philip,glass,i’m going to make a cake,Erik,Satie,Gnossienne,Royer,L’aimable,the poet acts,discover the magical moments,art change up,2020,온라인미디어,예술활동지원사업,아트체인지업,경남문화예술진흥원,한국문화예술위원회,문화체육관광부,korea,korean

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *