[NEW] Chocolate cream cake//chocolate cake//Easy chocolate cake 2020

Chocolate cream cake//chocolate cake//Easy chocolate cake

Likes: 115 – Dislikes: 2

Easy chocolade cream cake

Ingredients:

1. For dry ingredients:

Maida— 3/4 cup
Cocoa powder — 3 tablespoon
Baking powder— 1 teaspoon
Baking soda — 1/2 teaspoon

2. Wet ingredients:

Eggs — 4
Powdered sugar — 3/4 cup
Sun flower oil— 1/4 cup
Vanilla essence — 1 teaspoon
Vinegar— 1 teaspoon

3. Ganache

Chocolate — 100g
Whipping cream — 100ml

4. For Frosting

Whipping cream—1.5 cup
Powdered sugar— 4 tablespoon
Cocoa powder — 4 tablespoon

By
Bindu.N.V
Dr.Bindu
cake chocolate
#chocolate cake,#chocolate cream cake,#cream cake,#cake,#easy cake,#tasty cake

38 thoughts on “[NEW] Chocolate cream cake//chocolate cake//Easy chocolate cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *