[NEW] Chocolate Cake Super Moist Without Oven | Ultimate Chocolate Cake In Lockdown | #chocolatecake #cake 2020

Chocolate Cake Super Moist Without Oven | Ultimate Chocolate Cake In Lockdown | #chocolatecake #cake

Likes: 34 – Dislikes: 1

Ingredients:
1 cup all purpose flour
1 cup suger
1/3 cup coco powder
2 large egg
1/4 cup oil
1 tsp baking powder
1 tsp baking soda
1 tsp vanilla
cake chocolate
[vid_tags]

18 thoughts on “[NEW] Chocolate Cake Super Moist Without Oven | Ultimate Chocolate Cake In Lockdown | #chocolatecake #cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *