[NEW] Basbousa with cream filling | An Egyptian moist and spongy semolina cake with cream | cookbites 2020

Basbousa with cream filling | An Egyptian moist and spongy semolina cake with cream | cookbites

Likes: 635 – Dislikes: 2

Basbousa with cream filling | An Egyptian moist and spongy semolina cake with cream | cookbites
cake cream
basbousa,arabic sweet,pudding

45 thoughts on “[NEW] Basbousa with cream filling | An Egyptian moist and spongy semolina cake with cream | cookbites 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *