[NEW] MANGO ICE CREAM CAKE 2020

MANGO ICE CREAM CAKE

Likes: 3 – Dislikes: 0

INGREDIENTS:

cake mix(or any kind of cake you like)
1 cup mango flavour ice cream mix
250 grams cream
1/4 cup dream whip
100 grams cream cheese

decorate with
strawberries (optional)

Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta dito sa aking channel.
Thank you for watching!

#mangoicecreamcake #icecreamcakerecipe
cake cream
mango ice cream cake,mango ice cream recipe,mango ice cream

5 thoughts on “[NEW] MANGO ICE CREAM CAKE 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *