[NEW] 2 Ingredient Cake Cream (frosting) in 10 sec.|| No electric blender❤️ 2020

2 Ingredient Cake Cream (frosting) in 10 sec.|| No electric blender❤️

Likes: – Dislikes:

hlo guys
if u like my videos plzz do like share and subscribe to my channel❤️❤️help me grow my channel
.
.
ingredients
-whipping cream powder from amazon/ flipkart
-cold milk or cold water
.
.
.
follow me on Instagram
lifestyle_wd_meg
cake cream
[vid_tags]

5 thoughts on “[NEW] 2 Ingredient Cake Cream (frosting) in 10 sec.|| No electric blender❤️ 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *