[NEW] INSTANT CHOCOLATE CAKE//NO NEED OF CAKE MAKING TOOLS//FABI'S KITCHEN 2020

INSTANT CHOCOLATE CAKE//NO NEED OF CAKE MAKING TOOLS//FABI'S KITCHEN

Likes: 75 – Dislikes: 0

INSTANT CHOCOLATE CAKE //NO NEED OF CAKE MAKING TOOLS//FABI’S KITCHEN

INGREDIENTS

BREAD-16PIECES
OREO-2PACKETS
MILK-100ml
cake chocolate
INSTANT CHOCOLATE CAKE//NO NEED OF BAKING TOOLS//FABI’S KITCHEN //

46 thoughts on “[NEW] INSTANT CHOCOLATE CAKE//NO NEED OF CAKE MAKING TOOLS//FABI'S KITCHEN 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *